CEIP TANIT. Una escola oberta al món

Iniciescolacomunitat d'aprenentatgesomniAMPAOn sominTrANITMoodle

Què és
Bases
Pràctiques d'èxit
Precedents
Fases

Tanit
Orígens
Fase pilot
Fase del somni
Fase de concreció
Els plenaris
L'actualitat
Funcionament
Comissions
Projectes
Pla d'entorn
Ho hem fet possible
Noms anònims

Comunitats d'Aprenentatge

El CEIP Tanit, i per extensió la Comunitat d'Aprenentatge, està situat al Barri de Santa Rosa, al S.E. de Santa Coloma.

El nom de Santa Rosa és recent, ja que va ser arran de la construcció de la parròquia del barri (1960) que es va independitzar del barri del Raval.

Les cases construïdes pels propis habitants als anys 60, amb materials de baixa qualitat, ja estan deshabitades, deteriorades, o amb necessitats de destruir-les. Les primeres empreses inmobiliaries van aconseguir de l' ajuntament curiosos acords i van construir pisos de diferents alçades, segons el terreny. Per tal motiu Santa Rosa és un lloc de difícil trànsit pels vianants i els vehicles, amb grans rampes i estretes voreres.

Aquest caos urbanístic ha derivat a un ambiciós projecte de renovació del barri que l'Ajuntament ja ha posat en marxa tirant a terra alguns d'aquests edificis i edificant de nou en el seu lloc. Tot això està generant una reurbanització de l'entorn del Parc dels Pins, conegut popularment com el Motocross durant molts anys.

El context urbanístic ha marcat molt l'origen dels habitants del barri. Amb el temps aquells primers veïns han anat marxant buscant zones més properes als serveis, millor comunicades i més còmodes. Noves onades d'emigrants han anat ocupant les mateixe cases fins arribar a crear un barri multicultural on a les famílies originals s'hi han afegit famílies marroquines, pakistaneses, xineses i sudamericanes principalment. Menció a banda mereix el col·lectiu gitano.que sempre havia estat present al barri i que va créixer de forma sobtada com a conseqüència de les obres que es van fer a Barcelona i Sant Adrià amb motiu dels Jocs Olímpics del1992.

L'any 1959 es va construir l'actual edifici on ens trobem. En aquell moment l'escola es deia Virgen Inmaculada i era la única escola del barri. L'augment de població va fer que just al davant s'eixequéssin uns mòduls que inicialment van ser una extensió del col·legi existent L'any 19XX es va formalitzar la separació en dos centres: El CEIP Pirineus i el CEIP Els Pins. Aquests dos centres compartien alguns serveis com el menjador a més de la tipologia de l'alumnat. En ambdós centres es van emprendre diversos projectes per donar resposta a la realitat: Atenció a la diversitat, Anglès, Multiculturalitat o Acció Tutorial en van ser alguns. Durant el curs 19XX-XX l'assessor d'un curs sobre ??????????????, Marius Martínez, va presentar la transformació del centre en una Comunitat d'Aprenentatge com una alternativa que podia servir per donar resposta a les inquietuds dels, aleshores, dos centres.

Paralel·lament a tot això s'havia iniciat el procés de fusió de les dues escoles en un procés que es va complicar per determinades decisions polítiques a les que les escoles implicades eren del tot alienes. El Marius, membre del Forum IDEA de la UAB va començar el procés de sensibilització del professorat.

Ningú no ho sabia, però havia nascut la Comunitat d'Aprenentatge Tanit.

 

Pirineus 5-7 08923 Santa Coloma de Gramenet
93x.xxx.xxx ceip-tanit@xtec.cat