Informació sobre el Pla Catala de l'esport a l'Escola
LSE
Informació sobre la secció esportiva de la nostra escola. Representants de l'AMPA, mestres i alumnes amb un únic objectiu: fomentar l'esport extraescolar amb valors educatius.