L'educació física esdevé al Ceip Jacme March un dels eixos vertebradors en l'educació i el desenvolupament harmònic del nen. L'educació física s'encamina a la consecució de finalitats utilitàries, higièniques i ètiques que es concreten en el coneixement corporal, el domini de l'acció motriu en l'espai i la implicació de cadascú en les relacions afectives que s'estableixen entorn de l'activitat física. El joc és una eina bàsica que evoluciona del joc simple i simbòlic de les primeres edats als pre-esports i esports del cicle superior. A les activitats esportives es fugeix de l'estricta competitivitat i es cerquen esports nous pels nens i de tradició local. D'aquesta forma el beisbol, el rugbi, el korfball, els balls de saló o l'atletisme s'han convertit en clàssics en el cicle superior. De forma general podríem dir que durant els primers cicles es dona prioritat a la varietat d'experiències, deixant que l'alumne busqui i desenvolupi diferents esquemes motors davant les situacions proposades pels professors.Així és en aquests cicles es proposen als petits activitats amb material de tot tipus, des de material alternatius com pilotes gegants, esclops, xanques, pilotes malabars, totxanes, etc fins als material ja clàssics i habitual a les sessions d'educació física Als darrers cicles es cerca la qualitat en els moviments, referida tanta a l'eficàcia com a l'expressivitat del gest.

 
Un lloc de trobada i de treball dels valor i les actituds Coeducació i igualtat d'oportunitats
Les activitats aquàtiques apareixen dins el curriculum com una eina més per millorar l'esquema corporal dels nens. Innovem. Treball de l'equilibri i els lliscaments amb un implement nou..., el patinet.
© Jacme 2001-2002 -
Optimitzada per a Explorer 4 o superiors - 800 x 600 Píxeles