carrer Bonavista s/n
08940 Cornellà de Llobregat
Tel:933772504 Fax:933772744
E-mail: a8051240@xtec.cat


 
 


 
 
 


 
 
A.M.P.A.

 

L'AMPA és una associació sense ànim de lucre formada per pares i mares dels alumnes de la nostra escola.

Actualment està formada pels següents membres:

 • Presidenta: Natividad Crespo.
 • Vice-presidenta: Sandra Moreno.
 • Secretària: Elisabet Vega.
 • Tresorera: Mª Ángeles Sola.
 • Vocals: Ana María Quiles, Raquel Capdevila, Ester Madrid i MªCarmen Brito.

Per aquest curs 2013-2014 les activitats extraescolars proposades pels alumnes són les següents:

 • Servei d'acollida al matí.
 • Danses populars: aeròbic, batuka, jazz.
 • Danses populars: sevillanes.
 • Jocs de pilota.
 • Jocs de pilota - futbol.
 • Iniciació a l'esport.
 • Piscina.
 • Guitarra.
 • Bàsquet.
 • Informàtica.

Per aquest curs 2013-2014 les activitats extraescolars proposades pels pares són les següents:

 • Danses populars: aeròbic, batuka.
 • Aeròbic.
 • Jocs de pilota - futbol.
 • Guitarra.

Per més informació visiteu la següent pàgina web de l'AMPA, trobareu l'enllaç a l'índex.