Aquesta web és antiga. Actualment la web de l'escola és:

http://agora.xtec.cat/ceipfeliu-vegues/intranet/

A més a més podeu veure els treballs dels alumnes en els nostres blocs:

 
 
 
 
 
 
 
 
Sirius, 2-A
08914-Badalona
Telf. 93 387 12 41
a8000402@xtec.cat