Les Festes a l'escola

A l'escola Feliu i Vegués cada curs celebrem les festes més properes als nostres alumnes. Així treballem els aspectes més importants del calendari anual. Una mostra d'aquestes festes és:

Els dimonis

El Carnaval

El Pessebre