Els Espais

Àudiovisuals

L'Aula d'Àudiovisuals ens permet veure vídeos i alguns programes televisius educatius.

A més a més s'hi poden projectar diapositives, fer audicions i ballar danses.

Aula-taller

L'Aula-taller està preparada per a la realització de tot tipus de manualitats i de treballs de pre-tecnologia.

Compta amb mobiliari i eines adequades per aquestes
tasques.

2 Aules d'Informàtica (Aules TIC)

Actulament disposem de 2 Aules d'Informàtica amb 20 ordinadors, 1 escàner i diverses impressores.

A més a més a cada classe des de P-3 fins a 6è també hi ha 1 ordinador multimèdia.

Tota l'escola està connectada mitjançant una xarxa interna. A la vegada estem permanentment connectats amb Internet.

Aula de Música

L'Aula de Música està preparada per poder-hi fer les classes de música.

Compta amb un equip hi-fi, varietat d'instruments, cassettes i discos compactes.

Biblioteca

La Biblioteca de l'escola és un espai pensat perquè els alumnes mirin, llegeixin i consultin els llibres.
Tenim més de 2800 volums, catalogats seguint els criteris
de la Classificació Decimal Universal.
Gimnàs

El Gimnàs és ampli i espaiós.
Està equipat amb materials adequats per poder desenvolupar l'Àrea d'Educació Física i algunes activitats
extra-escolars.


Aula de Psicomotricitat

L'Aula de Psicomotricitat complementa el gimnàs i està
pensada i preparada per al treball psicomotriu dels més
menuts de l'escola. Compta amb materials diversos i el
terra és de suro.
 

A més a més comptem amb altres espais com:

Laboratori de llengües

Aquest espai permet fer un treball de reforçament de l'aprenentatge de l'anglès amb diversitat de materials de suport i facilita l'audició i la producció del llenguatge.

Aules de suport i grups flexibles

Tenim diverses aules que permeten fer diferents agrupaments amb el alumnes; així de vegades fem un suport a alumnes amb dificultats d'aprenentatge i d'altres treballem agrupant alumnes de dues o més classes.