Atenció als alumnes

- Alumnes d'Educació Infantil:
Matí de 9 a 12. Tarda de 15 a 17.

- Alumnes d'Educació Primària:
Matí de 9 a 13. Tarda de 15 a 17.

Existeix un servei d'acollida de 12 a 13 per als alumnes d'Educació Infantil amb germans a Primària.


Atenció als pares

- L'horari d'atenció als pares per part dels diferents tutors el podeu consultar en el document adjunt.

- L'horari d'atenció al públic de l'equip directiu és el següent:

·Directora
Dilluns de 9 a 10
Dijous de 15 a 17

·Cap d'estudis
Dijous de 15 a 16
Divendres de 12:15 a 13

·Secretària
Dijous de 15 a 17


- L'horari d'atenció al públic de l'administrativa és:

De dilluns a divendres de 9 a 1 i de 15 a 17.


- L'horari d'atenció al públic de l'AMPA és:

Dilluns matí i tarda i dijous matí.

També us podeu adreçar a l'AMPA mitjançant el següent correu electrònic ampaserraihunter@gmail.com.


© Escola Serra i Hunter - Barri Balconada, s/n 08240 - Manresa  
Telf. 93 8787129 Fax 93 8787131  Mail