Accés privat...

Novetats

Nou Blog Racó per compartir: >> Blog Ninot

BLOG NinotBlog La nostra Llar

INTRANET Ninot Infants Intranet Ninot

 

 

 

 

 

 

Educació emocional...

 

Les emocions dominen el comportament dels infants y el seu control no és fàcil. l'educació emocional és la capacitat de controlar i reconèixer els sentiments i emocions propis i dels altres.

Treballar la forma d'interactuar amb el món i tindre en compte els sentiments augmentant les habilitats per controlar els impulsos, l'autoconsciència, la motivació, l'entusiasme, la perseverança, etc., que resulten indispensables per a una bona adaptació social.

El sistema emocional permet experimentar emocions com el plaer, disgust, ira, por, etc. Les habilitats per controlar les emocions es poden aprendre faciliten el desenvolupar-se i aproparse a l'èxit i la felicitat. Daniel Goleman distingeix cinc habilitats fonamentals: la capacitat de reconèixer els sentiments propis, d'administrar-los, l'automotivació, el reconeixement de les emocions dels altres i l'empatia o capacitat per reaccionar correctament davant dels sentiments dels altres.

És important la comunicació i expresió d'emocions; però també és important identificar les emocions dels altres i interactuar tenint en compte les seves emocions.

Les habilitats es poden aprendre i estimular, sobretot en l'edat escolar, en aquest sentit, hi ha una clara diferència d'actituds després de l'aprenentatge.

Alguns factors de la inteligència emocional: