m1m2m4m5m6

hosting
 

 

 

CONEIX L'ESCOLA

L’Escola Forn d’Anells és l’única escola pública de Fornells de la Selva, l’actual edifici, però, té una antiguitat de 25 anys i ja s’han efectuat dues ampliacions.

És un centre d’una línia amb set grups desdoblats (P3, P4, P5, 1r, 2n, 4t i 5è). Actualment hi ha matriculats 304 alumnes repartits de la següent manera: P3A 22, P3B 21, P4A 16, P4B 15, P5A 15, P5B 15, 1rA 20, 1rB 20, 2nA 21, 2nB 21, 3r 23, 4tA 16, 4tB 16, 5èA 23, 5èB 23 i 6è 17. El claustre està format per 23,5 mestres de plantilla (Total 28). L’horari del centre és de 9 a 12.30h i de 15 a 16.30h.

Som escola verda i promovem actituds d’estalvi energètic i material així com d’alimentació saludable. Els dimecres és el dia de la fruita per esmorzar alumnes i mestres.

L’equip directiu està format per: en Ferran Jiménez com a Director, en Pau Hidalgo com a Cap d’Estudis i l’Esperança Busquets com a Secretària. Disposem d’una administrativa, Puri Santander, dilluns i dimecres de 8.30 a 15h i els divendres de 8.30 a 11.30h. i d’una conserge, l'Inma Delgado, els matins de 9 a 12.30h i a la tarda 15 a 16.30h.

La presidenta de l’AMPA és la Judit Ferragutcasas. L’AMPA organitza acollida matinal i de tardes a més d’activitats extraescolars i porta la gestió del menjador escolar.

L’Escola Forn d’Anells és una escola de planta baixa amb 11 aules ordinàries més 4 en dos mòduls prefabricats, 5 tutories, despatx de direcció, despatx de secretaria, sala de mestres, lavabos de mestres i d’alumnes, vestidors, aula de música, aula d’informàtica, gimnàs, 2 aules de suport i biblioteca.

 

 

 

XTECEDU

© b7001346@xtec.cat , C/ Salvador Espriu nº 6, 17458 Fornells de la Selva, tel. 972 476 331.