Enquesta
Arriba Introducció Conclusions Fonamentacions Continguts Enquesta Bibliografia Internet

 

Enquesta al consumidor
Enquesta al tècnic

Enquesta

Aquesta secció no té una funció específica per l’usuari però he considerat convenient incloure-la per tal d’orientar el lector sobre la situació real en què es troba l’àmbit ecològic.

Per representar un estudi més complet i acurat he cregut que es precisava la possibilitat de considerar la perspectiva de diferents sectors: l’usuari i el tècnic.

Al consumidor

La intenció d’aquest estudi és conèixer superficialment la opinió del consumidor en referència a l’habitacle eficient, l’estat de la seva llar, la disponibilitat a realitzar inversions d’articles ecològics, les seves preferències i les seus hàbits

Al tècnic

Els tècnics entrevistats corresponen a diferents àrees relacionades amb la temàtica a tractar, de manera que la informació aportada ha de ser considerada genèrica. L’enquesta, tracta diferents temes d’opinió i per altra banda es mencionen consideracions de l’estat de l’habitacle i de la disponibilitat de l’usuari