Passeig documental .
Què vols saber?
El poble
L'església
L'escola
Els monuments
Les places
Les fonts
La història
La llegenda
El treball
Els conreus
La vegetació
La timoneda
El timó