La meva escola
CEIP Rocabruna - ZER Francolí
Rosari, 25 - 43491 Picamoixons - L'Alt Camp
Telèfon: 977-606.859 - Correu electrònic:e3004517@centres.xtec.es
Marc físic del centre
Característiques del centre
Distribució dels alumnes
AMPA CEIP Rocabruna
Mestres i alumnes
ZER Francolí
CRP de l'Alt Camp
EDU365 Departament d'Ensenyament
XTEC  
 
Coordinació: Manel Revelles - Disseny i creació: Gemma Figuerola Boltà