avaluaciÓ

 

 

 

Cada equip ha de triar el seu full d'avaluació i entre tot el grup omplir-lo i valorar conjuntament la feina individual de cadascun . Quan feu la valoració d'assoliment de l'objectiu i la valoració global us heu de valorar com a grup.
Cadascun de vosaltres ha de dir la seva opinió i quan no valoreu igual algun aspecte cal que el discutiu i arribeu a un acord.

Els professors també valoraran el resultat de la feina que heu fet amb els mateixos ítems.

AVALUACIÓ CONFERENCIANTS

AVALUACIÓ DISSENYADORS

AVALUACIÓ TERTULIANS

AVALUACIÓ RONDALLISTES

    
                    Portada