Grups de treballs i seminaris de coordinació. Curs 2015-16

Els grups de treballs són activitats nascudes a iniciativa d'un nombre de professors/es de diferents centres amb l'objectiu d'elaborar un material o desenvolupar un projecte de recerca o d'innovació educatives i orientat cap a la millora de la pràctica docent.

Els seminaris de coordinació són modalitats per a l'intercanvi de criteris i la coordinació entre professorat de centres consecutius o d'una mateixa etapa.
     

Seminari de coordinació de directors/es de primària:

Planificació estratègica pdf 11/02/16
Avaluació Anual de centres pdf 22/10/15 Interpretació indicadors de centre pdf
Del Pla Anual a la Memòria pdf

 

Seminari de dinamització per a mestres d'Educació Especial: De parlar a escriure! (Moodle)

 

     
Seminari CLIC de coordinació Lingüística
     

Grup de Treball
Coordinació d'orientadors
"El món de la empresa" 14-15

       

Taller intercentres

Lideratge i gestió d'equips directius

Al moodle de les diferents formacions, heu d'entrar com a visitants