Servei Educatiu del Vallès Occidental IV - Sant Cugat
Servei Educatiu Vallès Occidental IV de Sant Cugat del Vallès banner
Servei Educatiu de Sant Cugat
Qui som?/Què fem?
 


Els serveis educatius del Departament d'Ensenyament som òrgans de suport a la tasca docent del professorat i, en alguns casos, d’intervenció directa amb l’alumnat o d’assessorament a les famílies, és a dir, a la comunitat educativa.
Els diferents serveis que l'integrem, tot i mantenir les nostres funcions específiques, col·laborem en actuacions coordinades per optimar la nostra tasca vers els centres, el professorat, l'alumnat i la comunitat d'aprenentatge en general.


CARTA DE SERVEIS


Som un equip


Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental IV (CRP)

Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP B-48) - Treball social

Equip d'Assessorament en Llengua i Cohesió social (ELIC)

Personal d'Administració i Serveis
  Per contactar amb nosaltres :
 

Servei Educatiu de Sant Cugat
C/ Esperanto, n. 2
Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 589 85 34Departament d'ensenyament
curs 2016/17