Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet
Aula d'informàtica
imprimir

L'escola disposa d'una aula amb ordinadors connectats en xarxa i amb accés a Internet, la qual cosa afavoreix assolir molts dels objectius de l'àrea de llengües estrangeres a través de mitjans informàtics i audiovisuals.

La incorporació de recursos tecnològics a l'aprenentatge i l'ensenyament de les llengües estrangeres afavoreix l'autoaprenentatge, la iniciativa personal i el treball en grup.
D'altra banda, la tecnologia multimèdia i de comunicació Internet ofereixen facilitats d'accés a grans volums d'informació, que ajuden a enriquir el bagatge cultural.

Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de Llobregat   •   C/ Oriental 21, 08906 L’Hospitalet de Llobregat   •   Tel. 93 438 30 17   •   eoi-hospitalet@xtec.cat