Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet
Mediateca
imprimir

Horari

Matí:
Tarda:

10 - 13h
16'30 - 20h

Només dies lectius (consulteu els dies de lliure disposició)

La Biblioteca de l'Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet disposa en servei de consulta i préstec del següent material en anglès, francès, alemany, català i italià:

  • Llibres de text
  • Llibres de gramàtica i exercicis
  • Llibres de lectura
  • Diccionaris
  • Enciclopèdies
  • Revistes
  • Vídeos / CDs / CD Roms / DVDs

Què cal fer per ser usuaris?

Heu de ser:

a) alumnes oficials de l'EOI de L'Hospitalet, o bé

b) antics alumnes oficials que hagin obtingut el Certificat de Nivell Avançat o el Certificat d'Aptitud a l'EOI de L'Hospitalet, amb la condició que hàgiu pagat l'aportació voluntaria i aquells estudiants que hagin renunciat després d'haver pagat l'aportació voluntària si ho han fet amb reserva de plaça, o bé

c) també poden ser usuaris els alumnes dels cursos de conversa, que estan dispensats de pagar l'aportació voluntària

Per formalitzar el primer préstec haureu d'ensenyar a la persona responsable de la mediateca el resguard de l'aportació voluntària i el DNI per tal de fer la fitxa corresponent, tant si sou alumnes presencials com no presencials o antics alumnes.

Reserves del material

També podeu utilitzar el correu electrònic eoihospitaletbiblio@gmail.com per fer les reserves del material que necessiteu o per avisar dels retards justificats pel que fa al retorn del material. Hauríeu de posar a l'apartat "assumpte" del correu electrònic "Biblioteca : retard" o "Biblioteca : reserva ". Les reserves s'atorguen per ordre d'arribada dels mails i es respecten durant 48 hores, a comptar des de l'arribada al centre i a partir del moment en què el material demanat torna a mediateca.

Llibres

Es podran agafar en préstec fins a dos llibres alhora de qualsevol idioma.

El termini per retornar els llibres serà de 3 setmanes.

Els llibres de lectura obligatòria de cada idioma i trimestre només es poden prestar si el professor/departament ho autoritza.

Alguns llibres van acompanyats de CD o de CD-Rom.

Bookcrossing : Servei d'intercanvi (troc) de llibres on podreu reciclar els vostres llibres de francès, italià, alemany, anglès i català i endur-vos els que la biblioteca us proposa. Tots els llibres que trobareu estan donats d'alta al lloc web i formen part de la xarxa de llibres "alliberats" amb el seu corresponent nº de BCID pe tal de poder seguir el seu recorregut per internet.

DVDs

Es prestarà una unitat cada vegada. Si és una pel·licula, s'haurà de retornar al cap de dues setmanes com a màxim. En el cas que sigui d'una sèrie, caldrà retornar-la al cap d'una setmana com a màxim.

A la mediateca disposeu de diversos ordinadors i monitors per visionar el material en DVD.

Revistes

L'usuari es podrà endur només les revistes més antigues del revister (fins a dues) ja que les que portin la data més recent es deixaran per consulta i lectura in situ. El termini de retorn serà de 15 dies.

Internet

Podeu gaudir de l'accés gratuït @ internet.

Reserves

Si el material que necessiteu està prestat podeu demanar a la persona responsable de la mediateca que us el reservi quan torni.

En aquest cas la pròrroga per part de qui tingués inicialment el material no es podria fer efectiva.

Pròrrogues

Es donarà fins a una pròrroga per qualsevol tipus de material excepte si s'ha fet una reserva per part d'un altre usuari. El mateix usuari no podrà tornar a demanar el material que se li ha prestat o prorrogat fins al cap de 15 dies.

Retards pèrdues i penalitzacions

Si algú no retorna el material dins el termini establert serà suspès del servei de préstec durant el mateix període de temps que hagi durat el retard.

torna un material malmès o el perdi haurà de comprar-ne un de nou i mentrestant quedarà exclòs del servei de préstec.

En el cas de retards de llarga durada, i especialment a finals de curs, s'enviarà una carta certificada per tal de reclamar el material.

Els usuaris que es donin de baixa de l'escola i tinguin material pendent de devolució, si es tornen a matricular hauran de retornar o reposar el material i se'ls suspendrà durant un trimestre del servei de préstec.

Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de Llobregat   •   C/ Oriental 21, 08906 L’Hospitalet de Llobregat   •   Tel. 93 438 30 17   •   eoi-hospitalet@xtec.cat