Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet
Oferta de cursos actual
imprimir

Cursos intensius juliol 2015

Idiomes:

 • Alemany: Nivell principiants.
 • Anglès: Tots els nivells.
 • Francès: Nivell principiants.
 • Italià: Nivell principiants.

Dates

 • De l'4 al 29 de juliol.
 • De dilluns a divendres (80 h.)

Horari:

10:00 – 14:00

Alumnes per grup:

Mínim de 12 i màxim de 20.

Requisits:

Haver complert 16 anys abans del 31 de juliol de 2016.

Preu:

338,80 €, amb els descomptes previstos en la normativa vigent.

Període de matrícula:

De l'1 al 28 de juny.

Horari de matriculació:

 • Dilluns – dijous(excepte el dimarts 23 de juny) de 10 a 14h. i de 16 a 20h.
 • Divendres de 10 a 14h.
 • Dimarts 23 de juny de 10 a 14h.

Període de matrícula extraordinària:

La matrícula romandrà oberta fins a dos dies després de l’inici del curs, en cas que quedin places vacants en els grups oberts.

Documentació necessària:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o de la documentació que doni dret al descompte (si s’escau).

Prova de nivell:

L'alumnat d’anglès que no pugui acreditar documentalment el seu nivell haurà de realitzar una prova de nivell durant l’horari de matrícula.

Certificació:

 • Assistència: per a l'alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% d’hores de classe.
 • Nivell: l'alumnat que superi el curs obtindrà un certificat acreditatiu del nivell corresponent.

Important:

 • Només es retornarà l’import de la matrícula quan un grup no es pugui obrir en no arribar al nombre mínim d’alumnes, o bé per a les persones que realitzin la prova de nivell quan ja no hi hagi plaça del nivell corresponent.
 • Les devolucions de l’import de la matrícula per causes de força major s’hauran de sol·licitar per instància fins al 3 de juliol.
 • Assistir a aquests cursos no dóna dret a plaça com a alumne oficial de l’EOI.
 • Possible reconeixement universitari com a crèdits de lliure elecció. Consulteu la secretaria de la vostra facultat.
Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de Llobregat   •   C/ Oriental 21, 08906 L’Hospitalet de Llobregat   •   Tel. 93 438 30 17   •   eoi-hospitalet@xtec.cat