Escola Municipal de Música de Manlleu

Fundació Privada d'Estudis Musicals de Manlleu

Oferta educativa

Escola Municipal de Música de Manlleu

Oferta formativa

Ensenyament de la música a nivell de Preliminar, Nivell Elemental i primers cicles de Nivell Mitjà, segons les pautes de continguts i dedicació previstos a la Logse per a aquestes etapes i per al qual, l'Escola de Música de Manlleu està reconeguda oficialment pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Podeu obtenir informació sobre els ensenyaments musicals a Catalunya aquí.

Trajectòria i objectius

Escola Municipal de Música de Manlleu

L'Escola Municipal de Música de Manlleu, ve dedicant-se a la docència musical des de l'any 1980. Durant aquest temps, són molts els estudiants que s'han graduat a centres

d'ensenyaments superiors de música de Catalunya i d'altres països amb bons resultats acadèmics.

L'escola compta amb un alumnat d'edats compreses entre els 4 i els 18 anys.

L'escola fonamenta l’ensenyament-aprenentatge de la música en base a la pràctica, tant en classes de grup com en classes individuals.

Estimula l’esforç entre els alumnes per a superar-se, en base a les seves capacitats ateses individualment mitjançant el tutor, implicant les famílies en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes.

Promou diverses tècniques pedagògiques i interpretatives, diferents estils i tipus de música i la participació activa dels alumnes en concerts i audicions.

Proporciona una orientació acadèmica, vocacional i professional, per mitjà d'una adequada coordinació entre els tutors i els professors.

Incentiva els valors de solidaritat, col·laboració, tolerància i respecte a l’altre.

Assignatures

Escola Municipal de Música de Manlleu

Llenguatge i harmonia

  • Primer contacte (A)
  • Aprenentatge bàsic (B)
  • Aprofundiment (C)
  • Expertesa (D)
  • Itineraris alternatius

Altres

  • Cant Coral
  • Música de cambra
  • Combos
  • Acompanyament

Programes

Escola Municipal de Música de Manlleu

Contactar

Escola Municipal de Música de Manlleu

Contacte

Plaça Dalt Vila, Casa de Cultura "Can Puget"

Tel: 938 507 809

escolamusicamanlleu@xtec.cat

escolamusicamanlleu@gmail.com

08560 MANLLEU

Horari de secretaria

Dilluns a dijous, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 de la tarda

On som?

L'afinador - Ràdio Manlleu

el9tv - La setmana Catalunya central (12/12/2014)