Pràctiques Bàsiques
i d'Ampliació

Formació TIC en centres educatius
 
 
   
 
   
Bloc
Bloc A
Coneixements d'usuari relatius al PC, la xarxa i l'entorn operatiu

Bloc
Bloc B
Coneixements d'un paquet ofimàtic
Bloc
Bloc C
Coneixements d'un editor gràfic

Bloc
Bloc DP Coneixements de programari educatiu per a Primària
Bloc
Bloc DS Coneixements de programari educatiu per a Secundària

Bloc
Bloc E Coneixements de cerca i comunicació
               
Fitxers pràctiques bàsiques
2n nivell
Manuals del curs (en PDF)
Fitxers pràctiques bàsiques   
1r nivell     
2n nivell
1r nivell

3,90 MB

Manual "Formació TIC en centres educatius (ampliació)"
5,03 Mb

Manual "Formació TIC en centres educatius"
4,99 Mb.


3,46 MB
 
 

Josep A. Buil
José Pedro García de las Bayonas

Juny de 2005