Bloc B
Formació TIC en centres educatius
 
 
BLOC B. Coneixements d'un paquet ofimàtic
 
 
 
Educació secundària
      tic 1
      tic 2
 
 
 

 
 
 
Coneixements d'un paquet ofimàtic:
 
 
B1. Barres d'eines
 
B2. Escriure un text i desar-lo
 
B3. Recuperar un document desat al disc
 
B4. Tancar un document i sortir de l'OpenOffice.org Writer
 
B5. Imprimir un document
 
B6. Desplaçar-se per un document
 
B7. Corregir l'ortografia dels textos
 
B8. Selecció de blocs de text
 
B9. Suprimir text. Desfer i refer una acció
 
B10. Copiar, retallar i enganxar en un text
 
B11. Millorar la presentació d'un document
 
B12. Inserir imatges
 
B13. Elaborar una taula amb l'horari setmanal
 
B14 . Adaptacions Word
 
B101. Elements de la barra d'estat
 
B102. Desplaçar-se per un document
 
B103. Revisió ortogràfica
 
B104. Creació d'un document. Inserció i sobreescriptura.
 
B105. Operacions amb blocs: Selecció de text
 
B106. Autoformat mentre s'escriu, àrea d'estils, autoformat
 
B107. Inserció d'objectes
 
B108. Taules: aspectes avançats
 
B109. Autotext
 
B110. Cercar i substituir
 
B111. Inserció d'una capçalera i d'un peu de pàgina. Paginació
 
B112. Seccions d'un document
 
B113. Modificar format de pàgina
 
B114. Document amb columnes periodístiques
 
B115. Marcs de text
 
B116. Tabulacions als paràgrafs
 
B117. Estils
 
B118. Plantilles de documents
 
B119. Dibuixar taules
 
B120. Editor d'equacions matemàtiques
 
B121. Esquemes
 
B122. Marques de revisió
 
B123. Combinar documents
 
B124. Pàgines Web
 
B125. Macros
 
B126. Referències creuades
 
B127. Taules d'il·lustracions
 
B128. Índex alfabètic
 
B129. Recursos gràfics
   
B153. Personalitzar documents a partir d'una taula de dades
   
B155. Generar un índex alfabètic utilitzant arxius de concordança
   
B156. Inserir objectes gràfics: Crear un diagrama
 
 
 
Coneixements d'un paquet ofimàtic:
 
 
B15. Entrar al programa OpenOffice.org Impress
 
B16. Creació d'una nova presentació
 
B17. Afegir una diapositiva nova a una presentació
 
B18. Obrir una presentació de Power Point i inserir una imatge
 
B20. Posar efectes de transició en una presentació
 
B19. Posar un fons a les diapositives
 
B130. Imprimir una presentació
 
B131. Donar format a una presentació
 
B132. Animació d'una presentació
 
B133. La interacció
 
B134. Les eines de dibuix del OpenOffice.org Impress
 
 
 
Coneixements d'un paquet ofimàtic:  
 
 
 
B21. Concepte de cel·la, full i llibre. Entrar dades i desar-les
 
B22. Importar un full de càlcul Excel i introduir fórmules bàsiques
 
B23. Concepte de rang i diferents fulls d'un llibre
 
B24. L'ajuda de l'OpenOffice.org Calc
 
B25. Elaborar una llista de material
 
B26. Donar format a un full de càlcul
 
B136 . Càlcul de percentatges
 
B137 . Càlcul d'interès simple
 
B138 . Full de notes. Càlcul de mitjanes, notes màximes i mínimes
   
B147 . Còpia d'un full des d'un llibre a un altre i protecció dels fulls
   
B148 . Impressió d'un full de càlcul
   
B149 . Creació d'un gràfic circular
   
B150 . Immobilització de files i columnes d'un full i filtrat de dades
 
 
 
Coneixements d'un paquet ofimàtic:
Access
 
 
 
 
B27 . Entrar en el programa Access 97, obrir una base de dades i conèixer l'entorn de treball
 
B28 . Crear una base de dades nova i desar-la
 
B29 . Obrir una BD i crear una taula
 
B30 . Introducció de dades en una taula
 
B31 . Crear una consulta de selecció dins una BD
 
B139 . Consultes amb els operadors "i", "o" i "no"
 
B140 . Consultes amb operadors "<", ">" ,"=", i "<>"
 
B141 . Ús dels comodins "?" i "*" en una consulta
 
B142 . Crear una consulta amb paràmetres
 
B143 . Consultes de creació de taules
 
 
 
Editor de pàgina web:
Dreamweaver
 
 
 
   
B32 . Configurar l'entorn de treball de Dreamweaver
   
B33 . Afegir el diccionari català per al Dreamweaver
   
B34 . Una pàgina web senzilla
   
B35 . Formatar text i afegir imatges
 
B144 . Modificar una pàgina Web
 
B145 . Inserir taules en una pàgina web
 
B146 . Una pàgina web amb imatges de substitució