Curs Presencial DV 16
Introducció a l'ús de la imatge digital
 
 
Menu    
  Sessió 1. Conceptes bàsics de la lectura de la imatge anar-hi
  Sessió 2. Feu fotografies anar-hi
  Sessió 3. Les càmeres de fotos (I) anar-hi
  Sessió 4 . Les càmeres de fotos (II) anar-hi
  Sessió 5: Formats i captura d’imatges digitals (I) anar-hi
  Sessió 6: Aprendre a mirar i a compondre (I) anar-hi
  Sessió 7. Imatges i l’Open Office anar-hi
  Sessió 8. Presentar imatges anar-hi
  Sessió 9. Els contenidors multimèdia (I) anar-hi
  Sessió 10. Els contenidors multimèdia (II) anar-hi
 
Fernando Lorza, Maribel Magrans i Jordi Poveda
Setembre de 2006