Enrera
Mòdul 2
Aplicacions de gestió amb Access
  Pràctica
1
2
3
4
5
Solucions
Solucions
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
  Conèixer i adquirir habilitats en el disseny i creació de consultes dins una base de dades, parant especial atenció en els aspectes següents:
   
 
  • Concepte de consulta
  • Tipologies de consultes
  • Vista disseny, vista de dades i vista SQL
  • Disseny d'una consulta
  • Les consultes de selecció, amb criteris, operadors i paràmetres
   
  Les pràctiques d'aquest mòdul es faran amb la base de dades D104.MDB, la qual conté la informació simulada d'un centre docent, amb les dades personals i acadèmiques dels alumnes i d'altres taules auxiliars. Amb aquesta informació es dissenyaran consultes que il·lustraran la manera d'aprofitar la informació continguda dins les bases de dades dels aplicatius de gestió del centre per obtenir aquella informació més específica que les pròpies funcionalitats dels aplicatius de gestió no ofereixen.