Enrera Mòdul 7
Llengua oral i escrita: resposta de les TIC als problemes d'aprenentatge ---
Pràctica    Marc teōric   Mapa conceptual Exercicis
    Programes i fitxers

 

La composiciķ escrita

En la producció d'un text escrit interven un gran nombre de conceptes i procediments dificils d'assolir. Les TIC han desenvolupat einesque poden facilitar aquest procés i ajudar a superar els diferents esculls que troba l'escriptor inexpert

Objectius

  • Connèixer la seqüència didàctica procés de produir un text i el errors més freqüents en l'alumnat.
  • Presentar materials i estratègies que esructuren el text en un context facilitant la coherència intena.
  • Revisar el funcionament del diccionari e integrar-lo en la seqüència didàctica.
Mapa conceptual