M˛dul 6
La calculadora Wiris com a recurs didÓctic
Enrera Pràctica
1
2
3
4
5
6
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Anàlisi
   
 

Aquest mòdul té per objectiu aprofundir en diferents aspectes relacionats amb l'anàlisi matemàtica i, especialment, pel que fa referència a la seva visualització. Trobareu explicacions per analitzar i entendre la sintaxi que la Wiris utilitza i també explicacions que us ajudaran a preparar activitats destinades al treball amb alumnes de secundària de diferents qüestions relatives a les funcions i la seva representació.

Podríem dir que el tema d'aquesta pràctica "és especialitzat" i potser a algunes persones de les que feu el curs, si us voleu centrar molt més en els continguts de l'ESO, no us interessarà treballar-lo. Per aquesta raó i per a alleugerir el dos mòduls finals (i així podeu anar avançant en les primeres idees per al projecte) es deixa aquesta pràctica com a opcional. Només caldrà que envieu els exercicis del mòdul 6 o els del proper mòdul, el 7 (o encara, si us ho estimeu més, tres a triar entre els d'aquest mòdul i el següent)

   
  Objectius
   
 
 • Mostrar i aprofundir en les diferents comandes de la Wiris necessàries per al treball en l'anàlisi matemàtica.
 • Estudiar les diferents formes de representació gràfica de funcions i valorar les seves possibilitats didàctiques.
 • Presentar activitats dedicades a l'estudi dels trets fonamentals de les gràfiques de les funcions i als conceptes relacionats.
 • Introduir conceptes de programació en la preparació d'activitats didàctiques.
 • Conèixer les possibilitats de treballar les propietats de les funcions de forma interactiva des del tauler gràfic
 • Utilitzar la sintaxi correcta i analitzar les respostes de la Wiris en relació amb el càlcul diferencial.
   
  Continguts
   
 
 • Qüestions de representació gràfica de funcions.
 • La derivada a la Wiris
 • Punts singulars, màxims, mínims i d'inflexió.
 • Càlcul de primitives i integral definida.
 • Un exemple de programació per fer visual la integral definida.
 • Càlcul de límits.
   
  Orientacions per al seguiment del mòdul
   
 

En aquest mòdul es mostra la potencialitat de la Wiris per treballar els continguts de l'anàlisi matemàtica presents al currículum del batxillerat. Alhora veureu la facilitat de càlcul i el valor afegit que poden oferir els gràfics interactius en aquest camp de la matemàtica (introducció a la matemàtica superior).

Llavors, què pot fer una lectora o un lector que hagi optat per seguir el curs D112 centrant la seva atenció en continguts elementals? Li proposem que ara de moment "se salti" aquest mòdul (que, tanmateix, li recomanem que estudiï amb atenció en un altre moment), i passi al mòdul 7, on veurà un ampli ventall de temes, algun dels quals, ben segur, li podrà interessar.

I si treballeu el mòdul 6, quina importància heu de donar a les pràctiques?

 • Les pràctiques 1, 2 i 4 són fonamentals. S'hi expliquen les possibilitats d'aplicació de la Wiris pel que fa a continguts relatius a la representació de funcions, la derivada i el càlcul integral.
 • A la pràctica 3 es completa l'estudi d'alguns aspectes complementaris en la representació de funcions.
 • A la pràctica 5 veureu una activitat didàctica que us ajudarà en la introducció de la idea d'integral definida com a límit de les sumes d'àrees de rectangles. Podreu aprofundir en el codi Wiris de l'activitat (força elaborat i subtil) però, si això no us interessa en aquest moment, de tota manera us suggerim que mireu l'activitat des del punt de vista didàctic.
 • I a la pràctica 6 es treballa el càlcul de límits, certament una mica oblidat en els currículums actuals!
 • I llavors... recordeu que els exercicis del mòdul 7 seran totalment voluntaris si heu treballat el mòdul 6 i n'heu fet els exercicis!
 
Amunt