Enrera
Mòdul 3
Recursos TIC a l'educació infantil
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
  Racons i tallers
 

En aquest mòdul, es proposen un seguit d'activitats TIC per treballar als racons, tallers o grups reduïts. Són activitats que la mestra o el mestre ha de preparar prèviament i que després farà l'alumnat en la modalitat organitzativa que sigui més adient, tenint en compte els objectius que es pretenguin i els recursos disponibles.

Racó dins l'aula: si podeu disposar d'un ordinador dins la classe, una opció és muntar el racó de l'ordinador. Permet treballar individualment o per parelles, amb la qual cosa es fa un seguiment més personalitzat i es dóna més autonomia a l'alumne/a.

Tallers o grups reduïts: es treballa a l'aula d'ordinadors i es tenen presents les condicions òptimes per a un bon aprofitament (no més de dos alumnes per ordinador). Cal, doncs, tenir molt en compte el nombre d'ordinadors de què disposa l'aula.

 

  Objectius
   
  En aquest mòdul, es proposa:
   
 
  • Veure les possibilitats que us ofereixen les eines del programa KidPix per a la creació d'activitats
  • Utilitzar el Writer en el disseny d'activitats d'aprenentatge
  • Utilitzar el GIMP en el disseny d'activitats d'aprenentatge
  • Redefinir paquets d'activitats JClic segons el vostre criteri o una necessitat concreta
   
  Continguts
   
 
  • Pràctica 1: Racons de comptar, de llegir i d'escriure
  • Pràctica 2: Dibuix amagat
  • Pràctica 3: Orientació espacial
  • Pràctica 4: Més activitats per al racó d'escriptura
  • Pràctica 5: Modificació d'un paquet JClic