Enrera
Projecte
Recursos TIC a l'educació infantil
 
 

Projecte

 

El projecte de treball és l'element amb el qual es conclou el curs. Té la finalitat que l'alumne/a apliqui els coneixements apresos als mòduls de forma autònoma. És indispensable per a superar el curs.

En la data que indica el calendari, heu de presentar la descripció de la proposta referent al tipus de projecte que voleu fer. Podeu triar una de les dues possibilitats que es detallen a continuació. Aquesta proposta inclourà els apartats següents :

 • Proposta escollida (la 1 o la 2)
 • Tema o àrea escollits
 • Nivell a què s'adreça
 • Breu descripció de cada una de les activitats o fitxes de treball, indicant l'objectiu que es pretén, el contingut i la tasca que ha de fer l'alumne/a
 • Explicació del programa necessari per fer cada activitat
 • Altres consideracions que es cregui necessari incloure

Feu servir aquesta fitxa per enviar la proposta del projecte al vostre tutor/a.

 

  Proposta 1: preparació d'un projecte de treball
   
 

En aquesta proposta heu d'escollir un tema per fer un projecte de treball relacionat amb les àrees de les descobertes, de l'entorn o d'un mateix.

Aquesta proposta ha de contenir, com a mínim, cinc activitats: 

 • Un o dos documents fets amb el Writer, que corresponguin a activitats (fitxes de treball que es puguin imprimir) que contingui, almenys, una imatge. Ha de tenir el format *.ODT.
 • Una o dues activitats perquè els alumnes les facin amb el KidPix, tot i que, si voleu, les podeu preparar des del TuxPaint o el GIMP. Han de tenir el format *.KPX, *.GIF, *.JPG, *.PNG o bé *.BMP.
 • Una presentació feta amb l'Impress. Ha de tenir tres o quatre diapositives i ha de contenir imatges, text i so.
 • Si s'escau, una connexió a alguna activitat d'Internet, per exemple a l'edu365 o a una de JClic.

Feu que totes les activitats siguin accessibles des d'una presentació amb l' Impress que tindrà una única diapositiva, que farà d'índex interactiu per a l'ús per part dels alumnes, de la mateixa manera com vau fer al mòdul 5; pràctica 3. Aquesta diapositiva tindrà botons que obriran cada una de les activitats (un botó per a cada activitat). Deseu aquest Impress amb el nom d'index.odp

 

  Deseu tots els fitxers (els de les activitats més l'index.odp) dins la carpeta D114\treballs\projecte i envieu-la comprimida al vostre tutor o a la vostra tutora. Canvieu-li el nom per identificar-la. Poseu com a nom projecte_identificador.zip o bé projecte_identificador.rar (per exemple, projecte_mperez.zip).
 

 

Suggeriments: projecte sobre algun animal, sobre el cos humà, sobre elements de l'entorn (l'escola, el carrer, el mercat...), sobre el Nadal, el Carnestoltes o altres festes.

 

   
  Proposta 2: preparació d'un taller o d'un racó
   
 

En aquesta proposta heu d'escollir un àrea o la combinació de més d'una, dins de l'àrea d'intercomunicació i llenguatges (matemàtic, llengües, musical o plàstic).

Aquesta proposta ha de contenir, com a mínim, cinc activitats:

 • Dos documents fets amb el Writer, que corresponguin a la preparació de dues activitats que hauran de fer els alumnes (dues fitxes de treball que es puguin imprimir), una de les quals, com a mínim, ha de contenir una imatge. Han de tenir el format *.ODT.
 • Dues activitats perquè els alumnes les facin amb el KidPix, tot i que, si voleu, les podeu preparar des del TuxPaint o el GIMP. Han de tenir el format *.KPX, *.GIF, *.JPG, *.PNG o bé *.BMP.
 • Una presentació feta amb l'Impress. Ha de tenir tres o quatre diapositives i ha de contenir imatges, text i so.

Feu que totes les activitats siguin accessibles des d'un Impress que tindrà una única diapositiva, que farà d'índex interactiu per a l'ús per part dels alumnes, de la mateixa manera com vau fer al mòdul 5; pràctica 3. Aquesta diapositiva tindrà botons que obriran cada una de les activitats (un botó per a cada activitat). Deseu aquest Impress amb el nom d'index.odp.


  Deseu tots els fitxers (els de les activitats més l'index.odp) dins la carpeta D114\treballs\projecte i envieu-la comprimida al vostre tutor o a la vostra tutora. Canvieu-li el nom per identificar-la. Poseu com a nom projecte_identificador.zip o bé projecte_identificador.rar (per exemple, projecte_mperez.zip).
 

 

Suggeriments:

 • De matemàtiques: activitats de classificar, de comptar, de numeració, de figura-fons, d'associar, de conceptes espaials, etc.
 • De llengua: activitats d'atenció i observació, de lectoescriptura, de grafisme, etc.
 • De música: de discriminació auditiva, un cançoner, etc.
 • De plàstica: de dibuix lliure, de dibuix per completar, d'acolorir, etc.
Podeu descarregar un exemple de projecte. Descomprimiu-lo al vostre ordinador i obriu el fitxer index.odp
 
Amunt