Enrera
Mòdul 1
Les TIC aplicades a les necessitats educatives especials
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
 

ÍNDEX MÒDUL 1

EL PROCESSADOR DE TEXT

   
 
 
 
 
  El processador de textos
   
 

El processador de text ocupa una bona part de l'ús de l'ordinador, tant en l'àmbit educatiu com en el professional.

La llengua escrita és un dels aprenentatges bàsics per a qualsevol alumne en l'etapa escolar; és la porta d'entrada als aprenentatges posteriors i a la cultura en general.

La utilització del processador de text s'ha de considerar com una eina de suport a la creació escrita dels alumnes. És un entorn obert que potencia la creativitat del contingut per sobre de la forma. El processador de text no és només una eina per "passar a net", és una eina de creació escrita, des del seu inici fins a la impressió.

L'objectiu no és el coneixement del programa, sinó que l'alumne ha de poder gaudir d'un aprenentatge heurístic de l'entorn. En la mesura que, en alguns alumnes, es faci necessari, caldrà dosificar els continguts del programa sense arribar a "ensenyar-lo". Aquests continguts s'han d'entendre com elements que potencien la qualitat formal del document. Tot per arribar al punt que l'alumne pugui utilitzar el tractament de text amb autonomia, i arribi a executar el programa, escriure un text, imprimir-lo i tancar el programa.

La introducció d'imatges en el programari de tractament de textos és un coneixement pràctic que us permetrà millorar la qualitat en la presentació de les activitats que prepareu. Les imatges són un entorn motivador que estimula l'expressió oral i dóna suport a les activitats d'observació.

La utilització del processador de text com eina de comunicació escrita implica noves estratègies de treball que no sempre s'apliquen de manera seqüencial:

  • Escriure les idees principals, en forma d'esquema o en petits paràgrafs
  • Emplenar cadascun dels apartats i, si cal, incloure'n de nous
  • Organitzar la informació, desplaçant paràgrafs a altres posicions del document, si cal
  • Revisar l'ortografia
  • Reorganitzar el text escrit
  • Donar format al document, segons els estils de paràgraf, ressaltant el termes a destacar
  • Imprimir el document
Heu d'utilitzar el processador de text Word, inclòs en el paquet de l'Office, o el processador de text de l'Open Office.org, el Writer.
   
 

En aquest primer mòdul aprendreu a preparar documents del Word i/o del Writer que puguin ser utilitzats pels vostres alumnes: des del mateix programa o bé, una vegada impresos, com a fitxes de treball.

Per aconseguir que els alumnes trobin aquests documents ben engrescadors, aprendreu les diferents maneres que permeten el Word i el Writer d'inserir imatges: dibuixos, fotografies, títols, etc., així com la manera d'aconseguir imatges concretes: des d'un escàner, amb una càmera digital, d'Internet...

 

 
  Objectius
   
  Els objectius que es proposa d'assolir en aquest mòdul són:
   
 
 • Utilitzar el Word i/o Writer com editor de documents
 • Inserir les imatges predissenyades del Word en els documents de treball
 • Inserir en els documents del Word i del Writer imatges desades en fitxers gràfics
 • Inserir i modificar les imatges de les Autoformes del Word i del Writer
 • Utilitzar un escàner per aconseguir digitalitzar dibuixos i fotografies
 • Aconseguir imatges des d'Internet
 • Aconseguir imatges des d'una càmera digital
 • Posar títols als documents amb l'aplicacióWordArt i FontWork
 • Instal·lar les Adaptacions Word i veure'n les característiques.
 • Crear plantilles del Word i del Writer per al treball amb els alumnes.
 
  Continguts
   
 
 • Pràctica 1. Inserir imatges al processador de text: Word / Writer. Imatges predissenyades i des de fitxers. Autoformes. WordArt i FontWork.
 • Pràctica 2. Obtenció d'imatges: Escàner. Fotografia digital. Imatges d'Internet.
 • Pràctica 3. Les plantilles del processador de text: Plantilles del Word i del Writer.
 • Pràctica 4. Adaptacions Word: Instal·lació i ús.
  Amunt