Enrera
Mòdul 1
Discapacitat visual i TIC
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Introducció als aspectes visuals
   
  Objectius
   
  Els objectius d'aquest primer mòdul són:
   
 
  • Objectiu 1. Donar a l'alumne/a unes nocions generals sobre ceguessa i deficiència visual.
  • Objectiu 2. Conèixer la classificació de la deficiència visual.
  • Objectiu 3. Conèixer les patologies oculars més freqüents i les seves implicacions en l'àmbit escolar, concretament en el treball amb l'ordinador.
  • Objectiu 4. Saber les competències bàsiques en TIC que poden assolir alumnes amb discapacitat visual.
   
  Continguts
   
 
  • La visió i els seus components principals: el camp visual i l'agudesa visual.
  • Classificació de la deficiència visual. Ceguesa i baixa Visió. Característiques a tenir en compte a l'hora de treballar amb l'ordinador, importància de la percepció.
  • L'entorn de treball de l'alumnat cec i deficient visual.
  • Les competències bàsiques a assolir per tot l'alumnat al llarg de l'etapa educativa obligatòria i com les assoleix el nostre alumnat.