Enrera
Mòdul 6
Discapacitat Visual i TIC
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Àrees de treball específiques: dibuix, música, matemàtiques, art i geografia
   
  Objectius
   
 

En aquest mòdul ens centrarem una mica més en l'ús que es pot fer de les TIC amb alumnes discapacitats visuals en àrees més específiques tals com Dibuix, Matemàtiques, Geografia, Art i Música.

Les TIC es converteixen d'una banda en un element de suport o reforç dels aprenentatges curriculars fets amb els mètodes tradicionals, i d'altre, continuen sent una bona eina per ampliar els coneixements assolits mitjançant el paper en el cas d'alumnes de baixa visió.

Cal tenir present que l'ordinador permet les magnificacions a mida de l'usuari, permet ampliar els detalls, modificar colors i contrast, etc.

  Els objectius d'aquest sisè mòdul són:
   
 
  • Objectiu 1. Mostrar al mestre/a d'àrees específiques els recursos en TIC per reforçar els aprenentatges, distingint entre deficiència visual o ceguesa.
  • Objectiu 2. Conèixer el programari que pot utilitzar per treballar amb els alumnes amb deficiència visual o amb ceguesa a les àrees de música, matemàtiques i dibuix.
  • Objectiu 3. Adquirir els coneixements bàsics d'aquest programari i veure com ens ajuda a garantir el seguiment del currículum de l'alumne/a.
   
  Continguts
   
 
  • Pràctica 1. Treball a l'àrea de matemàtiques. Ceguesa i baixa visió.
  • Pràctica 2. Treball a l'àrea de música. Ceguesa i baixa visió.
  • Pràctica 3. Treball a l'àrea de dibuix. Ceguesa i baixa visió.
  • Pràctica 4. Treball a l'àrea de geografia i art. Ceguesa i baixa visió.