Enrera
Mòdul 7
Discapacitat visual i TIC
  Pràctica
1
2
3
4
 
 
 
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Criteris visuals en la creació de materials digitals
   
  Objectius
 

 

  Els objectius d'aquest segon mòdul són:
   
 
  • Objectiu 1. Assolir un grau de coneixement de totes les opcions d'accessibilitat que porta incorporat un sistema operatiu.
  • Objectiu 2. Saber realitzar els canvis en cada una de les opcions segons les necessitats que tingui l'alumne.
  • Objectiu 3. Mostrar les ventatges que per als alumnes amb deficiència visual poden aportar aquestes opcions.
   
  Continguts
   
 
  • Pràctica 1: Programes que incorporen opcions d'accessibilitat.
  • Practica 2: Criteris visuals.
  • Pràctica 3: Pautes d'accessibilitat per a aplicacions educatives.
  • Pràctica 4: Exemple d'una presentació electrònica accessible per a alumnat deficients visuals i per a alumnes sense deficiència.
  • Pràctica 5: Les pautes WAI. Les opcions d'accessibilitat d'Internet.