D138: Logopèdia i TAC

Mòdul 2: Eines TIC bàsiques per a logopedes (Margarita Fortuny)

Taula de continguts

Eines TIC bàsiques per a logopedes

Objectius

En aquest mòdul coneixereu on trobar recursos de formació, d’eines, d’activitats i de materials gràfics i sonors, per a la vostra tasca docent.
Adquirireu els coneixements bàsics per l’ús del programari en el tractament del so i de la imatge, per tal d’ajustar-los a les vostres necessitats.

Continguts

  1. CREDA MIL
  2. Recursos a internet
  3. La creació d’imatges. Càmera fotogràfica i escàner.
  4. L’edició d’imatges, Paint Shop Pro i Gimp.
  5. La gestió d’imatges:ACDSee.
    Pràctica optativa
  6. El vídeo. Càmera, captura, edició i formats de presentació.