D150: Recursos TIC a les aules d'acollida

Mòdul 7: Presentacions multimèdia: OpenOffice.org Impress.

Objectius

L’OpenOffice.org Impress forma part, a l’igual que el Writer que heu treballat en el mòdul 4, de la suite ofimàtica Open Office de Sun Microsystems.

En aquest mòdul us iniciareu en la construcció de presentacions multimèdia, on la informació es pot presentar de moltes maneres: amb textos i/o imatges fixes o en moviment, associant so i text...

El programa de presentacions OpenOffice.org Impress és una aplicació per produir, actualitzar i classificar el material d’una presentació basada en transparències. Pot importar i modificar presentacions de Microsoft PowerPoint.

Continguts

  1. Creació de diapositives
  2. Inserció de text
  3. Inserció d’imatges
  4. Inserció de so i d’objectes
  5. Eines de dibuix
  6. Efectes d’animació de les diapositives
  7. Transicions de les diapositives
  8. Impressió i exportacions de la presentació