Continguts i objectius

Objectius

Aquest primer mòdul presenta una introducció al W3C, al significat i l’impacte de l’ús dels estàndards i i a com la seva utilització permet construir una web accessible i universal, independentment del dispositiu utilitzat. Es farà un recorregut pels diferents navegadors actuals i la seva relació amb els estàndards web. També es donarà una visió ràpida d’editors especialitzats en la creació i gestió de projectes web, per acabar mostrant una sèrie d’eines que faciliten la validació, l’anàlisi i la depuració de les pàgines web.

Continguts

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0