Generalitat de Catalunya: Departament d'Educació
 
Enrera
Mòdul 6
Disseny i creació de pàgines web
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Introducció al so
   
 

Tothom coincideix en que la música és el llenguatge universal. Tothom ha buscat en moments de felicitat o de màxima tristesa alguna experiència perceptiva que l'hagi ajudat a apaivagar la sensació psíquica de necessitat. Hi ha moltes persones que precisen sentir la ràdio, la televisió o una cançó mentre treballen. Igualment hi ha moltes percepcions visuals que sense l'acompanyament del so perden totalment la seva efectivitat . Una pàgina web no necessita sons de cap mena. No obstant hi ha moments en els quals el so d'un timbre, d'un aplaudiment o simplement d'error ens poden ajudar a reaccionar i a interactuar molt més efectivament. És per això que tot i que no és essencial posar sons a la pàgina web en aquest mòdul donarem una petita introducció sobre el so digital a les pàgines web.

Es diu que hi ha tres sensacions primàries associades a la percepció musical del so en totes les cultures són: l'altura, la intensitat i el timbre. En aquest mòdul entendrem per so qualsevol variació de la pressió de la velocitat del moviment de partícules quan es propaguen en un medi elàstic.

No pas tots els sons són musicals. Sigui quin sigui el tipus de so, per poder-lo sentir hem comptar amb una font sonora, un medi transmissor i un receptor. Centrant-nos en l'elaboració de pàgines web precisarem no només la font sonora sinò també d'un programa de tractament del so, qualsevol, recomanable l'Audacity, la pàgina web que elaborarem serà el transmissor i l'usuari que visitarà la nostra pàgina web, en aquest cas serà el receptor.

 

  Objectius
 
  • Introduir el so digital a partir de conèixer el funcionament del programa Audacity.
  • Comparar el so amb la imatge digital.
  • Efectes bàsics sobre l'amplitud del so.
  • Conèixer les avantatges dels formats del so.
  • Obtenir sons per a la pàgina web.
  • Insertar sons a la pàgina web.
   
  Continguts