Enrera Mòdul 1
Dibuix lineal amb ordinador (AutoSketch)---
Pràctica  Exercicis

 
Objectius

En aquest primer mòdul es pretén aconseguir que l'alumne prengui contacte amb l'Autosketch i aprengui a utilitzar les funcions més bàsiques. 

  • Conèixer l'entorn de treball de l'Autosketch i els elements que el formen.
  • Obrir i desar dibuixos.
  • Configurar l'entorn de treball de manera que faciliti al màxim el treball.
  • Dibuixar línies amb les diverses eines que ofereix l'Autosketch.
  • Dibuixar circumferències, arcs i polígons.
  • Esborrar objectes i modificar-ne alguna de les seves característiques (color, gruix de la línia...)
  • Utilitzar el zoom com una eina habitual.
  • Emprar la reixeta per a la realització de dibuixos senzills i aprendre a canviar les seves dimensions.