Enrera Mòdul 7
Dibuix lineal amb ordinador (AutoSketch)---
Pràctica  Exercicis

 
Objectius
  • Utilitzar les llibreries de símbols de l'Autosketch.
  • Dibuixar plànols d'habitatges utilitzant l'assistent de què disposa l'Autosketch per aquesta tasca.
  • Crear símbols nous i afegir-los a una llibreria.
  • Dibuixar esquemes electrònics.
  • Utilitzar l'assistent d'Autosketch per crear organigrames.