Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos humans
 Claustre de professors
Formació interna
 
 
  Formació interna
   
  Objectius
   
 

Aconseguir la implantació de les TIC en un centre, suposa una formació constant per part del mestre/a.

Les TIC han d'agafar major protagonisme als centres educatius i això suposa per part del professorat formació continuada al llarg de tota la seva vida professional.

   
  Continguts
   
 

Haurem de reflexionar a nivell de claustre quin tipus de formació necessitem i com la farem.

   
  Referències
   
 
Formació permenent: Formació en tecnologies de la Informació
Formació XTEC en TIC: materials cursos telemàtics
L'autoformació constant
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Els recursos humans: la formació en TIC de la comunitat educativa d'un centre
"Nuevas competencias para la formación inicial y permanente del profesorado"
ECDL (Acreditació europea d'ús d'ordinadors)