Enrera
Mòdul  
Organitzaciķ i gestiķ de les TIC  
Gestió dels recursos: recursos humans
 Claustre de professors
 
  Objectius
   
 

Aconseguir com a Clasustre la implantaciķ comuna de les TIC en un centre, tot vetllant per les responsabilitats de cada un i la formaciķ constant, és la base d'un bon funcionament i un objectiu clau en tot canvi que es vulgui provocar en un centre.

Haurem de reflexionar sobre com utilitzarem les TIC els mestres i les mestres, com ho farem amb els alumnes, quines activitats podrem dur a terme, com planificarem i programarem i quin resultats en traiem de tot aixō.

   
  Continguts
   
 
 • Comissions de treball: d'entrada, un recurs com la introducciķ de les TIC en un centre comporta molta feina que no pot fer una sola persona. Cal doncs treballar en equip i organitzar comissions de treball que plantegin les qüestions que en aquesta web es proposen i que especificarem a modus d'esquema:
  • adaptaciķ del currículum.
  • com i on guardem i organitzem el programari amb CD.
  • normes d'ús del maquinari.
  • plantejar-se el nou paper que ha de tenir el professorat davant d'una classe amb ordinadors.
  • tipus de graelles de programaciķ i modus de dur-ho a terme.
  • l'avaluaciķ.

 • Assignaciķ de recursos: establir els criteris de responsabilitat que tindrà l'encarregat, els encarregats o el propi claustre en el manteniment i funcionament de les TIC al centre.

 • La coordinació d'informātica. Cal plantejar-se les seves funcions: qui l'ajudarā, quines hores de disponibilitat haurā de tenir i com es coordinarā amb els companys i transmetrā la informaciķ dels seminaris i jornades TIC al claustre.

 • La coordinació d'audiovisuals. Igualment, cal plantejar-se les seves funcions: qui l'ajudarā, quines hores de disponibilitat haurā de tenir i com es coordinarā amb els companys i transmetrā la informaciķ dels seminaris i jornades d'audiovisuals al claustre.

 • L'àmbit de la formació interna. Al ser les TIC un āmbit en continu canvi, caldrā plantejar-se l'autoformaciķ constant com a Centre:
  • temporalitzaciķ
  • tipus de formaciķ
  • seguiment
  • ...
   
 
CLAUSTRE DE PROFESSORS
   
  Referències
   
 
Metodologia de treball en els centres
L'escola de la societat del coneixement i l'ús de les TIC
Las nuevas tecnologías en la educación (Informe Fundació Auna)