Enrera
Mòdul  
Organitzaciķ i gestiķ de les TIC  
Gestió de recursos humans
Coordinadors/es TIC
 Coordinador/a d'informàtica ZER
 
 
   
  Coordinador/a d'informàtica ZER
   
  Objectius
   
 

Caldrà plantejar-se qui ha de ser el coordinador/a d'informàtica de la ZER. En principi creiem que hauria de ser una persona amb disponibilitat horària i amb facilitat per desplaçar-se a tots els centres.

Donades les condicions anteriors sembla lògic que la figura del coordinador o coordinadora TIC de la ZER sigui ocupada per un professional itinerant.

Des del curs 2002-2003 la figura del coordinador d'informàtica de la ZER ha estat reconeguda pel Departament d'Educació i cobra un complement com a òrgan unipersonal de coordinació.

En el seu paper haurà d'assumir algunes funcions tècniques; no obstant això, és clar que la seva responsabilitat més important serà la de dinamitzar l'ús de les TIC i mantenir un clima òptim de treball a l'entorn d'aquestes tecnologies a totes les escoles de la ZER.

   
 

Normativa

  RESOLUCIÓ ENS/3156/2002, de 24 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 10 de setembre de 2002, sobre la distribució de l'increment de les retribucions complementàries corresponents a càrrecs unipersonals, de govern i de coordinació del personal docent públic no universitari destinat a centres d'educació primària i secundària. (Pàg. 19307)
   

http://www.gencat.es/diari/3754/02297063.htm

1) Incrementar en un 9,3% els components singulars per càrrec del complement específic del personal docent no universitari dependent del Departament d'Ensenyament, amb els efectes i els imports que figuren a l'annex d'aquest Acord."
"2) Assignar amb efectes de l'1 de setembre de 2002, un complement específic per càrrec de 66,47 euros/mes als coordinadors/es d'informàtica dels centres de primària d'una línia i de les zones escolars rurals (ZER)."

   
  Continguts
   
 

A més de les funcions pròpies del cooordinador TIC d'un centre ordinari, en el cas de la ZER caldrà plantejar-se com es fa el manteniment als diferents centres, com arriba la informació a totes les escoles... I caldria decidir el crear una comissió d'informàtica de ZER, formada per un representant de cada centre (que actuaria com a coordinador d'informàtica del centre) a més del coordinador de ZER.

   
 
 
Coordinador/a informàtica
   
  Referències
   
 
Tasques de la coordinació TIC
SATI (Seminaris d'actualització en tecnologia de la informació)
Pàgina per a la coordinació amb servei tècnic
Adreįa de l'esquema de l'equipament informātic enviat als Centres La xarxa de centre