Material de suport per a l'assessorament
 
 
 
Guia
Guia
 
Mòdul
modula
Marc general de les TIC i de l'assessorament
       
Mòdul
modulb
Organització i gestió de les TIC
       
Mòdul
modulc
Les TIC en la diversitat i les NEE
       
Mòdul
moduld
Les competències bàsiques i les TIC
           
 
             
 
  Àrea TIC
Juliol 2005