Enrera
Mòdul  
Marc general de les TIC i de l'assessorament  
 
  Objectius
   
 
  • Presentar un seguit de documents, materials o referències que poden ajudar tant en el debat del marc general de les TIC en el sistema educatiu, com en els fonaments teòrics que han portat a la inserció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit del coneixement-aprenentatge.
 
Continguts
 
 
  • Referències històriques. Documents que amb un format molt esquemàtic aporten dades concretes sobre el desenvolupament de les tecnologies relacionades amb el que avui anomenem TIC: informàtica, telecomunicació, multimèdia...
  • La societat de la informació. Estudis, informes, llibres en blanc o documents en general que aporten les característiques d'aquest nou marc de relacions socials, econòmiques, polítiques, personals, i fins i tot de poder, en relació a la capacitat de tenir accés a la informació.
  • Les TIC a l'aula. Referències a treballs, estudis i tot tipus de documents que proposen integrar les TIC com a eina o recurs del procés d'aprenentatge o d'autoaprenentatge, bo i facilitant totes les estratègies que s'hauran dissenyat per a assolir els diferents objectius dels continguts d'aprenentatge.
  • Presentació dels assessoraments. Documents que il.lustren els assessoraments presentant els objectius, continguts, metodologia, principis, dinàmica i possible incidència en la pràctica de l'ensenyament-aprenentage dels centres assessorats.
  • Opinió autoritzada. Opinions de personatges notables del món de la cultura, del saber en general o fins i tot de la política, on clarament es manifestessin a favor o en contra de la inserció de les TIC en l'educació o en altres àmbits de l'activitat quotidiana. En definitiva, pretenem presentar tecnofòbies o tecnofílies que puguin resultar interessants per afavorir el debat en les sessions dels assessoraments. També, documents i reculls de cites que justifiquin la necessitat d'introduir l'educació en i amb els mitjans a l'escola.
  • Altres XARXES TELEMÀTIQUES EDUCATIVES. Presentem aquí un recull de xarxes telemàtiques educatives de Catalunyai de fora, que són alguna cosa més que la web de l'administració educativa corresponent; és a dir, que ofereixen recursos directes per a l'entorn escolar i les TIC. També hi presentem altres adreces que informen sobre els mitjans.