Enrera
Mòdul 1
Aprofitament didàctic de la imatge fixa digital
  Pràctica
1
2
3
4
4
   
Exercici
Exercicis
 
 
  Introducció
  La primera pregunta que podem fer-nos és què és la imatge? En aquest mòdul es fa un breu repàs a la història d'aquesta al temps que s'expliquen amb detall els processos més bàsics que es poden fer amb les imatges.
   
  Objectius
  Considerarem com a objectiu general d'aquest primer mòdul una primera aproximació a les utilitzacions de les imatges i el perquè de les seves aplicacions, així com a una primera lectura a les passes bàsiques del programa Gimp.
   
  Continguts
 

Instal·lació del Gimp.

  Enquadraments
  Pintat d'imatges
  Les eines de treball
   
  Pràctiques
 
Pràctica 1:  La imatge en el temps. Instal·lació de Gimp i obrir una imatge
Pràctica 2:  La Representació visual i la perspectiva. Enquadraments.
Pràctica 3:  La intenció comunicativa. Les definicions escrites i visuals. Pintar una imatge.
Pràctica 4:  La representació mental. La representació visual. Disposició d'eines de treball
Pràctica 5:  L'ull ens enganya