Enrera
Mòdul 6
Aprofitament didàctic de la imatge fixa digital
  Pràctica
1
2
3
4
4
   
Exercici
Exercicis
 
 
  Introducció
  El tractament d'imatge fixa digital no és una assignatura o crèdit fàcilment definible. Interactua, pel que fa a lectura d'imatge, amb diverses àrees, i són aquestes les que poden proposar, al mateix temps, models de treball per interactuar amb la imatge.
   
  Objectius
 

Conèixer i valorar la forta càrrega expressiva que té el fet comunicatiu creat o reforçat en base a imatges.

  Saber compaginar text i imatges en un únic document.
   
  Continguts
  La credibilitat de les imatges
  Les imatges com a base del fet comunicatiu
   
  Pràctiques
  Pràctica 1: Contextualització de projectes de treball. Exemples de propostes
  Pràctica 2: Contextualització d'una proposta concreta de treball
  Pràctica 3: Adquisició i tractament de les imatges que cal fer servir
  Pràctica 4: Elaboració de gràfics fent servir diferents eines del GIMP
  Pràctica 5: Producció d'un document multimèdia