Enrera
Mòdul 1
Formats de vídeo digital: DIVX, CD-V, DVD i streaming
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
  Formats de vídeo digital
   
  Objectius
 
  • Reconèixer els diferents tipus de format de vídeo digital i les seves propietats.
  • Saber quines són les propietats que poden alterar el visionat dels clips de vídeo.
  • Descobrir els codecs de la ma de gspot.
  • Veure la història del DVD i la seva estructura física.
   
  Continguts
 
  • Ús del programa Gspot com cercador de les propietats dels fitxers de vídeo.
  • Fer servir un reproductor de DVD al PC.
  • Reconèixer la estructura interna d'un DVD i les icones de la seva caixa