Enrera
Mòdul 2
Formats de vídeo digital: DIVX, CD-V, DVD i streaming
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
  Formats de vídeo: DIVX
   
  Objectius
 
  • Reconèixer els diferents tipus de format de vídeo digital i les seves propietats.
  • Saber quines són les propietats que poden alterar el visionat dels clips de vídeo.
  • Descobrir la història i les principals característiques del codec Dvix.
  • Saber quin és el procés i fer codificacions de fitxers de vídeo en Dvix.
  • Conèixer a fons les posibilitats de la codificació Divx i saber treure'n partit.
   
  Continguts
 
  • Ús del programa Gspot com cercador de les propietats dels fitxers de vídeo.
  • Localització i instal.lació del codec Dvix.
  • Codificació a Dvix mitjançant el programa Virtualdub.
  • Codificació a dues passades per millorar la qualitat.
  • Canvi de formats en la codificació.