Enrera
Mòdul 3
Formats de vídeo digital: DIVX, CD-V, DVD i streaming
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
   
 
 

Treballar en diferents formats de vídeo significa saber triar en cada moment allò que convé més cuidant la qualitat i el pes de cada un dels elements que entren en joc. No sempre trobareu que l'únic reproductor de vídeo per defecte representa la millor opció de reproducció.

La variabilitat de sistemes operatius amb que juguem encara als centres fa que resulti difícil fer una definició certera sobre la millor aposta a fer servir en aquest aspecte. Partirem de la premisa que el millor reproductor sempre és el que us resulta més fàcil, si bé podem optar per un de genèric o els particulars per a cada format. Qualsevol solució és possible.

   
Desenvolupament de la pràctica
   
Pràctica

Un dels reproductors per defecte que el sistema operatiu Windows ens obsequia és el Windows Media Player. Aquest és capaç de reproduir moltes de les tipologies de clip de vídeo que parlem, però no totes.

Sí hem pogut observar que ha sortit al mercat, amb la mateixa gratuitat, un reproductor, del mateix estil i línea de l'esmentat Media Player, que ha estat batejat com a Windows Media Player Classic. Funciona en quasevol sistema operatiu Windows i acostuma a prendre molt pocs recursos i memòria del Sistema.

   
  El Programa
   
 

Aneu a la web http://www.gabest.org/mpc.php per tal de cercar el reproductor, o mireu al Cd de Materials d Formació Audiovisual a:

Unitat de CD-Rom:\ eines \ wmpc\

 
El reproductor serveix per visualitzar diferents tipus de formats gràfics, tant d'imatges fixes com d'imatges en moviment, amb un clar avantatge respecte el tradicional reproductor. Per un costat, no cal una instal·lació acurada, ja que només té un arxiu *.exe, i per l'altra el baix nivell de recursos de memòria que consumeix per al seu funcionament.
 
 

1.- Obriu, a través de l'arxiu d'imatge foto01.jpg que trobareu al CD de Materials de Formació Audiovisuals a :

Unitat de Cd-Rom:\ materials\ clips\ video

2.- Obriu ara d'un en un els clips situats a la carpeta:

Unitat de Cd-Rom:\ materials\ clips\ video

Certifiqueu que amb un sol reproductor poden obrir-se tots els formats de vídeo que teniu a la carpeta.

3.- Localitzeu un ordinador que tingui capturadora de vídeo, sigui la dc-10 o la Dv-500 o una Fireware. Copieu el programa del Windows Media Classic a aquesta màquina.

Aneu al menú File / Open Device:

Certifiqueu que el WMP us reconeix la capturadora o la targeta Fireware:

S'obrirà un menú de captura de vídeo, així com la visió directa de les imatges que entrin des del port de captura :

Poseu la càmera en Play i premeu la tecla de Record :

Canvieu ara la configuració, per tal que les imatges s'enregistrin de forma directa en un altre format: mpg, DIVX, indeo...., seleccionant al desplegable el codec corresponent:

   
  Podríem seguir molt més explicant totes les propietats de reproducció i captura del programa, ja veieu el gran món de possibilitats que ofereix.
   
 
Amunt