Enrera
Mòdul 3
Formats de vídeo digital: DIVX, CD-V, DVD i streaming
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Formats de vídeo: CD-V i DVD
   
  Objectius
 
 • Fer servir un reproductor que unifiqui la reproducció dels diferents fitxers de vídeo digital.
 • Reconéixer la millor configuració possible per exportar des de la línia de temps de Studio 8, amb les seves peculiaritats.
 • Conèixer les possibilitats de creació de presentacions d'imatges mitjançant CD-V.
 • Saber reproduir els CD-V i DVD des de l'ordinador o des del reproductor de sobretaula
 • Com crear discos de vídeo digital amb menú des del Programa Studio8
 • Saber fer un disc autoexecutable amb les opcions de menú
   
  Continguts
 
 • Reproductor Windows Media Clàsic
 • Exportació a Mpeg des de Studio8
 • Exportar presentacions d'imatges a CD-V mitjançant el programa Nero.
 • Reproductors de DVD des de PC i des de reproductor de sobretaula.
 • Creació de menú des del programa Studio8
 • Creació de CD autoexecutables a través del programa Compact Disc Autorun.