PROJECTES VIGENTS I PROJECTES NOUS


BANC DE LLIBRES


Aquest curs tot l’alumnat de l’ESO s’ha pogut acollir als ajuts de l’ajuntament per als llibres de text, lectures complementàries i material socialitzat. Tanmateix aprofitem el banc de llibres disponible al centre, que permet reduir la totalitat del cost dels llibres de text per a les famílies, així com educar l’alumnat en els valors de respecte al material escolar i de participació en projectes col.lectius. L’alumne rep els llibres en començar el curs, i es compromet a tornar-los en bon estat el mes de juny.
El programa del banc de llibres és un projecte que s’inicià el curs 2005-06, amb la intenció d’aconseguir el 100% de reciclatge del llibre de text, i compta amb l’ajut econòmic del Departament d’Educació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ AMBIENTAL: ESCOLA VERDA


Des del 2003, l’IES Ramon Berenguer IV té el distintiu d’Escola Verda.
Part de l’energia elèctrica del centre es produeix amb plaques solars, tenim un hivernacle on hi fem cultiu ecològic, col.laborem amb el manteniment del parc de Serra de Marina, fem recollida selectiva de residus, treballem l’educació ambiental a les tutories i les matèries que cursa l’alumnat,...

PLA DE FORMACIÓEN L’APRENENTATGE TIC

Durant aquest curs, dins del Pla de Formació de centre, part del professorat realitzarà un curs de formació en l’aprenentatge de les noves tecnologies aplicades al desenvolupament de les classes. L’objectiu és aconseguir adequar-nos a les noves formes d’ensenyar i millorar així els resultats acadèmics del nostre alumnat.


BIBLIOTECA “PUNTEDU”


D’acord amb el Pla Anual de Centre, aquest curs s’inicia la implantació d’un nou projecte d’innovació educativa: la biblioteca escolar “puntedu”. Aquesta és un espai d’aprenentatge on es troben recursos per donar resposta a les necessitats curriculars, contenen informació i literatura de diferents suports, són un element clau per a promoure la utilització de diferents recursos educatius, fomentar la lectura, i facilitar l’adquisició de coneixements i de les tècniques per a que l’alumnat aconsegueixi, de forma gradual, una autonomia en l’aprenentatge.

PROJECTE SOLIDARI ALS CAMPAMENTS SAHARAUÍS DE DAJLA


Aquest curs realitzarem el 8è viatge al Sàhara. Aquest projecte ens permet educar en valors el nostre alumnat i alhora conèixer altres cultures, conviure amb el poble saharauí i compartir amb ells les seves il·lusions i els seus problemes. Aquest curs s’intentarà viatjar amb un vol “charter” fins a Tindouf amb unes 80 o 90 persones. Les dates aproximades del viatge són del 7 al 15 de març de 2008.


MEDIACIÓ


El centre disposa del servei de mediació, projecte iniciat fa dos anys amb l’objectiu d’augmentar la capacitat col·lectiva per tenir una bona convivència, prevenir els conflictes al centre i saber tractar-los quan es produeixen, tant a les aules com en les relacions entre l’alumnat. Cliqueu aquí i tindreu més informació.


PROGRAMA SALUT I ESCOLA

El nostre centre disposa d’una infermera que visita el centre els dijous als matins per tal d’ajudar a l’alumnat en aquells aspectes de salut que estimem oportuns. Així mateix, pot aconsellar en matèria d’alimentació, prevenció, salut, etc. Aquest servei és d’ús per als alumnes que vulguin fer alguna consulta personalitzada o necessitin qualsevol tipus d’orientació de salut i higiene.


USEE


Aquest curs s’inicia un nou projecte: la USEE (Unitat de Suport d’Educació Especial) per a l’acollida dels alumnes amb certes necessitats especials en l’educació, integrant-los progressivament en la dinàmica del centre i afavorint un entorn d’adequació a aquest nou l’alumnat. Enguany el grup l’integren 8 alumnes, dues professores i una educadora.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Aquest curs elnostre centre inicia un projecte relacionat amb les llengües i amb l’ús que en fem. La incorporació serà progressiva i es crearà una comissió interdepartamental per tal d’aconseguir un centre on totes les llengües siguin respectades i valorades.